Video Highlights Nov. 8, 2008: Yale Volleyball Senior Day vs Cornell

Nov 8, 2008